Print Friendly, PDF & Email

Logo
Visitation

Visitation

En omhyggelig visitation er af afgørende betydning for optimering af opholdsstedets potentiale.

Børnene/de unges udviklingspotentiale og personlige problemer, bør i videst muligt omfang matche pædagogikken på stedet, aktivitets- og beskæftigelsesmulighederne, de fysiske rammer, de andre børn og ikke mindst de ansattes faglige og menneskelige ressourcer.

Et typisk visitationsforløb vil se således ud:

 • Samtale med sagsbehandler, hvor der spørges ind til barnets historie, familie, personlighed og særlige forudsætninger.
 • Gennemlæsning af eventuelle tidligere undersøgelser og rapporter.
 • Gennemgang af oplysning og undersøgelses grundlaget.
 • Intern vurdering og diskussion på opholdsstedet.
 • Samtale med sagsbehandler, barnet og dennes forældre/pårørende på Fjordhøj. Under samtalen vil vi give en bred orientering om opholdsstedet.
 • Hvad er deres og vores forventninger til opholdet?
 • Hvad er barnets mål med opholdet – hvilke forandringer skal vi i fællesskab arbejde på?
 • Vi vil tydeliggøre opholdsstedets vilkår og dagsrytme.
 • Herefter får alle nogle dage til at tænke tingene igennem og hvis disse overvejelser falder positivt ud, kan barnet starte.

Som udgangspunkt vil der blive afholdt statusmøder med den anbringende kommune hvert halve år på baggrund af en rapport udarbejdet af opholdsstedet( første gang dog efter 3 mdr.). Er dette ikke tilstrækkeligt, afholdes der yderligere møder efter behov.

PPR i Halsnæs kommune skal have tilsendt skolepsykologisk udredning fra hjemkommunens PPR hvis der er behov for specialundervisning.

På Fjordhøj har vi desuden en udslusningslejlighed, hvor de unge kan blive botrænet og gjort klar til egen bolig.

Takst 2017: 2108 kr. pr. døgn. pr. måned 64.118 k

Visitation

En omhyggelig visitation er af afgørende betydning for optimering af opholdsstedets potentiale.

Børnene/de unges udviklingspotentiale og personlige problemer, bør i videst muligt omfang matche pædagogikken på stedet, aktivitets- og beskæftigelsesmulighederne, de fysiske rammer, de andre børn og ikke mindst de ansattes faglige og menneskelige ressourcer.

Et typisk visitationsforløb vil se således ud:

 • Samtale med sagsbehandler, hvor der spørges ind til barnets historie, familie, personlighed og særlige forudsætninger.
 • Gennemlæsning af eventuelle tidligere undersøgelser og rapporter.
 • Gennemgang af oplysning og undersøgelses grundlaget.
 • Intern vurdering og diskussion på opholdsstedet.
 • Samtale med sagsbehandler, barnet og dennes forældre/pårørende på Fjordhøj. Under samtalen vil vi give en bred orientering om opholdsstedet.
 • Hvad er deres og vores forventninger til opholdet?
 • Hvad er barnets mål med opholdet – hvilke forandringer skal vi i fællesskab arbejde på?
 • Vi vil tydeliggøre opholdsstedets vilkår og dagsrytme.
 • Herefter får alle nogle dage til at tænke tingene igennem og hvis disse overvejelser falder positivt ud, kan barnet starte.

Som udgangspunkt vil der blive afholdt statusmøder med den anbringende kommune hvert halve år på baggrund af en rapport udarbejdet af opholdsstedet( første gang dog efter 3 mdr.). Er dette ikke tilstrækkeligt, afholdes der yderligere møder efter behov.

PPR i Halsnæs kommune skal have tilsendt skolepsykologisk udredning fra hjemkommunens PPR hvis der er behov for specialundervisning.

På Fjordhøj har vi desuden en udslusningslejlighed, hvor de unge kan blive botrænet og gjort klar til egen bolig.

Takst 2017: 2108 kr. pr. døgn. pr. måned 64.118 k

Fjordhøj

C.A. Nielsensvej 44

3310 Ølsted

Telefon: 47 74 93 94

E-mail: info@fjordhoj.dk

Billeder fra Fjordhøj

Se hvor vi bor

Børnecentret Fjordhøj
C.A. Nielsensvej 44
3310 Ølsted
Telefon: 47 74 93 94
E-mail: info@fjordhoj.dk