Print Friendly, PDF & Email

Logo
Rapportering

Rapportering

Når barnet/den unge er faldet til på Fjordhøj, laver de pågældende kontaktpædagoger sammen med ham/hende en mål- og udviklingsplan ud fra kommunens handleplan. Den indeholder mål for barnet/den unges udvikling på konkrete områder, som kræver  ekstra fokus.

Barnet reviderer løbende sin plan sammen med kontaktpædagogerne. På møder gør de status over, hvordan det går med at holde planen. Barnet lærer hermed at opsætte mål, planlægge sin egen tid og gennemføre de planer, han eller hun lægger. I samtale med kontaktpædagogerne trænes barnet i at vurdere sin egen indsats og udvikling, at udtrykke sine meninger og ønsker og at omsætte disse i konkrete handlinger. Vi benytter i dagligdagen Dagsprogrammet.dk til at dokumentere barnet/den unges dagligdag og har i dette system også mulighed for at lave individuelle score på et givent mål, således at udviklingen kan diskuteres ud fra fx en konkret periode.

Hvert halve år udarbejder kontaktpædagogerne en statusrapport, der vurderer den enkeltes udvikling.

To gange om året holdes på baggrund af disse statusrapporter møde med den anbringende kommune og evt. andre samarbejdspartnere. Vi ser gerne at disse møder finder sted på opholdsstedet.

Rapportering

Når barnet/den unge er faldet til på Fjordhøj, laver de pågældende kontaktpædagoger sammen med ham/hende en mål- og udviklingsplan ud fra kommunens handleplan. Den indeholder mål for barnet/den unges udvikling på konkrete områder, som kræver  ekstra fokus.

Barnet reviderer løbende sin plan sammen med kontaktpædagogerne. På møder gør de status over, hvordan det går med at holde planen. Barnet lærer hermed at opsætte mål, planlægge sin egen tid og gennemføre de planer, han eller hun lægger. I samtale med kontaktpædagogerne trænes barnet i at vurdere sin egen indsats og udvikling, at udtrykke sine meninger og ønsker og at omsætte disse i konkrete handlinger. Vi benytter i dagligdagen Dagsprogrammet.dk til at dokumentere barnet/den unges dagligdag og har i dette system også mulighed for at lave individuelle score på et givent mål, således at udviklingen kan diskuteres ud fra fx en konkret periode.

Hvert halve år udarbejder kontaktpædagogerne en statusrapport, der vurderer den enkeltes udvikling.

To gange om året holdes på baggrund af disse statusrapporter møde med den anbringende kommune og evt. andre samarbejdspartnere. Vi ser gerne at disse møder finder sted på opholdsstedet.

Fjordhøj

C.A. Nielsensvej 44

3310 Ølsted

Telefon: 47 74 93 94

E-mail: info@fjordhoj.dk

Billeder fra Fjordhøj

Se hvor vi bor

Børnecentret Fjordhøj
C.A. Nielsensvej 44
3310 Ølsted
Telefon: 47 74 93 94
E-mail: info@fjordhoj.dk