Print Friendly, PDF & Email

Logo
Til sagsbehandler

Til sagsbehandler

Vi ønsker et tæt og godt samarbejde med de anbringende kommuner, hvor vi løbende og i form af halvårsrapporter holder sagsbehandleren underrettet om barnet/den unges udvikling.

Der afholdes statusmøder minimum 2 gange om året, her indkaldes alle involverede parter til møde på opholdsstedet.

Til sagsbehandler

Vi ønsker et tæt og godt samarbejde med de anbringende kommuner, hvor vi løbende og i form af halvårsrapporter holder sagsbehandleren underrettet om barnet/den unges udvikling.

Der afholdes statusmøder minimum 2 gange om året, her indkaldes alle involverede parter til møde på opholdsstedet.

Fjordhøj

C.A. Nielsensvej 44

3310 Ølsted

Telefon: 47 74 93 94

E-mail: info@fjordhoj.dk

Billeder fra Fjordhøj

Se hvor vi bor

Børnecentret Fjordhøj
C.A. Nielsensvej 44
3310 Ølsted
Telefon: 47 74 93 94
E-mail: info@fjordhoj.dk