Print Friendly, PDF & Email

Logo
Målsætning

Målsætning

Fjordhøjs overordnede målsætning er, at yde de børn og unge der bor på Fjordhøj, en relevant socialpædagogisk behandling, der modsvarer det enkelte barns behov for faglig, social og personlig udvikling. Ved at støtte og stimulere børnenes personlige, psykiske, sociale og faglige udvikling, så de ud fra egne forudsætninger og personlig baggrund, bliver i stand til at leve en tilfredsstillende og selvstændig tilværelse som hele, myndige og ansvarlige unge mennesker.

Det er samtidig et mål for opholdsstedet, at børnene/de unge, så vidt muligt, bliver inddraget som aktive i udarbejdelsen af egne og fælles planer, og får indflydelse på de fysiske rammer og aktiviteterne på stedet.

Igennem det pædagogiske arbejde vil vi være medvirkende til:

 • At give børnene en overskuelig og forudsigelig hverdag, og lære dem at tage ansvar for eget liv.
 • At skabe en dagligdag, som ligner en almindelig families med omsorg, skolegang, arbejde, opgaver, fritid og socialt samvær.
 • At tage udgangspunkt i barnet.
 • At skabe et netværk med udgangspunkt i tryghed og accept.
 • At hjælpe barnet med at finde og acceptere egen identitet.
 • At skabe tillidsforhold og troværdighed mellem barnet og voksne.
 • At skabe optimale forudsætninger for kontakt mellem barn og forældre, sammen med den anbringende kommune.
 • At motivere personalet til udvikling via supervision, samt relevant undervisning/kurser.

 

Målsætning

Fjordhøjs overordnede målsætning er, at yde de børn og unge der bor på Fjordhøj, en relevant socialpædagogisk behandling, der modsvarer det enkelte barns behov for faglig, social og personlig udvikling. Ved at støtte og stimulere børnenes personlige, psykiske, sociale og faglige udvikling, så de ud fra egne forudsætninger og personlig baggrund, bliver i stand til at leve en tilfredsstillende og selvstændig tilværelse som hele, myndige og ansvarlige unge mennesker.

Det er samtidig et mål for opholdsstedet, at børnene/de unge, så vidt muligt, bliver inddraget som aktive i udarbejdelsen af egne og fælles planer, og får indflydelse på de fysiske rammer og aktiviteterne på stedet.

Igennem det pædagogiske arbejde vil vi være medvirkende til:

 • At give børnene en overskuelig og forudsigelig hverdag, og lære dem at tage ansvar for eget liv.
 • At skabe en dagligdag, som ligner en almindelig families med omsorg, skolegang, arbejde, opgaver, fritid og socialt samvær.
 • At tage udgangspunkt i barnet.
 • At skabe et netværk med udgangspunkt i tryghed og accept.
 • At hjælpe barnet med at finde og acceptere egen identitet.
 • At skabe tillidsforhold og troværdighed mellem barnet og voksne.
 • At skabe optimale forudsætninger for kontakt mellem barn og forældre, sammen med den anbringende kommune.
 • At motivere personalet til udvikling via supervision, samt relevant undervisning/kurser.

 

Fjordhøj

C.A. Nielsensvej 44

3310 Ølsted

Telefon: 47 74 93 94

E-mail: info@fjordhoj.dk

Billeder fra Fjordhøj

Se hvor vi bor

Børnecentret Fjordhøj
C.A. Nielsensvej 44
3310 Ølsted
Telefon: 47 74 93 94
E-mail: info@fjordhoj.dk